Δράκος της Άνοιξης #spring #dragon 🌸🐉 #blog

I am realising that many times, I am painting that which I see but I am not conscious that I see it. That’s almost scary sometimes, but exciting in general. I have said in the past to myself that I am blind and I slowly understand what I mean. I mean that there are images […]

3′ min read | 02.02.22 Rainbow photo taken by me on 30 Jan ’22, Rhodes island Sometime now I am thinking of creating a journal. A place to collect my thoughts and texts regarding my personal journey, online. Ask and answer questions about pretty much anything that seems to interest and occupies my mind that […]

περιηγητική εικαστική έκθεση στο πάρκο του Ροδινιού, στη Ρόδο. 35 καλλιτέχνες σε μία έκταση περίπου 2 χιλιομέτρων δημιούργησαν έργα με αφορμή τη θεματική "Ο κύκλος της ζωής".
Περιηγητική εικαστική έκθεση στο πάρκο του Ροδινιού, στη Ρόδο. 37 καλλιτέχνες σε μία έκταση περίπου 2 χιλιομέτρων δημιούργησαν τα έργα τους σε διάλογο με τη φύση του πάρκου!,,